Vòng đời

Vòng đời là gì?

Một vòng đời là một chuỗi những thay đổi xảy ra với một sinh vật. Chẳng hạn, một vòng đời ruồi bắt đầu được tính từ một quả trứng được thụ tinh, trứng phát triển thành ruồi – ruồi trưởng thành – ruồi trưởng thành phát triển cho đến khi nó thụ tinh với trứng hoặc đẻ trứng được thụ tinh. Vòng đời sau đó bắt đầu lại với trứng được thụ tinh mới.

Ở hầu hết các loài côn trùng, quá trình chuyển đổi rất rõ ràng và được xác định rõ: trứng -> ấu trùng -> nhộng -> trưởng thành.

Vòng đời của thực vật 

Vòng đời của hầu hết các loài thực vật bao gồm hai thế hệ. Cây bắt đầu từ hạt giống. Khi một hạt giống bắt đầu phát triển, chúng ta gọi đó là sự nảy mầm. Khi một cây trưởng thành, nó tạo ra hoa. Hoa được thụ phấn, một mình hoặc với sự giúp đỡ của động vật, gió, nước. Sau khi thụ phấn, hầu hết các cây tạo hạt dưới dạng quả. Hạt giống bên trong quả có thể được trồng và phát triển thành một cây mới, và chu kỳ bắt đầu lại.

Vòng đời của động vật

Vòng đời của động vật phức tạp hơn. Động vật bắt đầu cuộc sống từ một quả trứng hoặc một con non/con non/đứa trẻ được sinh ra đã sẵn sàng cho cuộc sống. Động vật bé/con lớn lên và thay đổi thành thanh thiếu niên và trở thành người lớn/động vật trưởng thành. Động vật trưởng thành tìm kiếm một người bạn đời/bắt đôi để bắt đầu vòng đời một lần nữa với những đứa trẻ/con non mới. Mỗi loài động vật có vòng đời của riêng mình.

Khi con vật được sinh ra hoặc nở ra từ trứng, một số trông giống bố mẹ chúng, như mèo con và ngựa. Những con vật khác trông rất khác với bố mẹ chúng, giống như nòng nọc sẽ biến thành ếch.

Động vật thay đổi đáng kể hình dạng trong vòng đời của chúng qua quá trình biến đổi về hình dạng. Ví dụ, một con bướm mẹ đẻ trứng – trứng nở thành ấu trùng (sâu bướm) – sau bướm ăn và biến đổi nhiều lần – hóa nhộng/tạo kén chúng biến đổi rất mạnh bên trong kén- kén nở thành bướm trưởng thành – đẻ trứng. Khi con bướm ra khỏi kén, nó đã sẵn sàng để tìm bạn tình và đẻ trứng. Sau đó, chu kỳ có thể bắt đầu lại.

Tóm tắt

Vòng đời có nghĩa là các giai đoạn mà một sinh vật sống trải qua trong suốt cuộc đời của nó. Tất cả các loài thực vật và động vật trải qua các vòng đời. Vòng đời của thực vật bắt đầu với hạt, sau đó hầu hết hình thành hoa và quả. Trong khi động vật bắt đầu vòng đời từ trứng hoặc con, sau đó chúng lớn lên và giao phối và tiếp tục đẻ trứng/con.

Để lại bình luận

Dấu chân tự nhiên

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 091 290 2277
Email: info.dauchantunhien@gmail.com

dauchantunhien.com © 2023. All rights reserved.