welcome to our

Hello Summer Camp

sứ mệnh

Của chúng tôi

Dấu chân tự nhiên (Natural footprint) được xây dựng dựa trên sứ mệnh đưa trẻ em ra khỏi những "bức màn" công nghệ và khám giá thế giới tự nhiên, mang tới cho các con một hành trang đáng nhớ trên con đường hướng tới tương lai.

Get ready

for the summer
of a lifetime!

The traditional view of a summer camp as a woody place with hiking, canoeing, and campfires is changing, with greater acceptance of newer types summer camps that offer a wide variety of specialized activities.

Register for Camp
Thinking about going to
camp next summer?

OR

Book Now to secure your
place in the programme!
Dấu chân tự nhiên

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 091 290 2277
Email: info.dauchantunhien@gmail.com

dauchantunhien.com © 2023. All rights reserved.