Hoạt động về chuỗi thức ăn 3: Chuỗi và mạng lưới thức ăn

Học sinh luyện tập xây dựng chuỗi và mạng lưới thức ăn, khám phá mối liên kết bằng việc tham quan và quan sát các loài động thực vật, sau đó mô phỏng chuỗi dinh dưỡng trong mạng lưới thức ăn.
Tiến hành vẽ chuỗi, lưới thức ăn.
Học sinh sẽ miêu tả cách chuỗi dinh dưỡng vận hành trong chuỗi và mạng lưới thức ăn.
Học sinh sẽ tiến hành mô phỏng tính liên kết của hệ sinh thái.
Dưới sự hỗ trợ, nhận xét của giáo viên học sinh sẽ điều tiết các mối quan hệ sinh thái và sử dụng bảng mạng lưới thức ăn.
Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Để lại bình luận

Dấu chân tự nhiên

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 091 290 2277
Email: info.dauchantunhien@gmail.com

dauchantunhien.com © 2023. All rights reserved.