Dòng vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái

Năng lượng, nước, cacbon, nitơ, khoáng trong đất và các yếu tố khác liên tục lưu thông như một dòng chảy giữa các thành phần trong hệ sinh thái. Thực vật tổng hợp hidrocacbon trực tiếp từ khí oxit cacbon, nước, các khoáng chất tan trong đất và nước để tạo ra các tế bào của mình. Carbon và oxy từ carbon dioxide cũng như các chất dinh dưỡng từ đất xâm nhập vào các mô thực vật. Khi sinh vật tiêu thụ ăn thực vật, các chất dinh dưỡng xâm nhập vào mô của sinh vật tiêu thụ. Chất dinh dưỡng từ sinh vật tiêu thụ ăn thực vật được chuyển vào động vật ăn thịt ở bậc dinh dưỡng tiếp theo. Tất cả thức ăn thừa và sinh vật tiêu thụ không bị ăn thịt chết đi được sinh vật phân hủy tái chế các chất dinh dưỡng này trở lại hệ sinh thái. Chúng chuyển các chất dinh dưỡng trở lại vào đất và không khí, nơi các chất dinh dưỡng có sẵn cho các sinh vật sản xuất. Các chất dinh dưỡng theo chu trình tuần hoàn trên chuyển vận từ đất, nước, không khí, đất đá và các cơ thể sống nhờ nguồn năng lượng được cung cấp từ mặt trời.

Năng lượng của hệ sinh thái chủ yếu được lấy từ năng lượng ánh sáng mặt trời. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đi vào quần xã ở mắt xích đầu tiên là sinh vật sản xuất → sinh vật tiêu thụ các cấp → sinh vật phân huỷ → trả lại môi trường. Trong quá trình đó, năng lượng giảm dần qua các bậc dinh dưỡng.

Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp (chiếm khoảng 70%), phần năng lượng bị mất qua chất thải và các bộ phận rơi rụng là khoảng 10%, năng lượng chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn chỉ khoảng 10%, năng lượng tích lũy ở mỗi bậc dinh dưỡng chiếm khoảng 10%. Do có sự thất thoát năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng nên càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm.
Trong một hệ sinh thái, vật chất luân chuyển từ các thành phần này sang thành phần khác. Đây là một chu trình tương đối khép kín.

Để lại bình luận

Dấu chân tự nhiên

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 091 290 2277
Email: info.dauchantunhien@gmail.com

dauchantunhien.com © 2023. All rights reserved.