Bậc dinh dưỡng

Bậc dinh dưỡng của một sinh vật là vị trí sinh vật đó đứng trong một chuỗi thức ăn.

Một chuỗi thức ăn minh họa, mô tả thứ tự mà động vật, thực vật lấy năng lượng của chúng di chuyển qua các bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái. Số bậc dinh dưỡng của một chuỗi thực phẩm gần như giống nhau trên tất cả các hệ sinh thái. Thường bắt đầu ở bậc dinh dưỡng cấp 1 là các sinh vật sản xuất. Tiếp theo là sinh vật tiêu thụ. Trong một số trường hợp, sinh vật tiêu thụ được chia thành sinh vật tiêu thụ chính, sinh vật tiêu thụ thứ cấp và sinh vật tiêu thụ cấp ba… Phần cuối cùng trong tất cả các chuỗi thức ăn là các sinh vật phân hủy, phân hủy các sinh vật chết và chất thải tự nhiên.

Sinh vật tiêu thụ ở bậc dinh dưỡng cao nhất (động vật ăn thịt đầu bảng) trong chuỗi thức ăn được gọi là động vật ăn thịt bậc cao. Chúng không có kẻ thù, những loài không có loài săn chúng. Vì vậy, quy mô dân số (số lượng cá thể) của chúng được kiểm soát thông qua cạnh tranh.

Ví dụ sơ đồ:

Để lại bình luận

Dấu chân tự nhiên

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 091 290 2277
Email: info.dauchantunhien@gmail.com

dauchantunhien.com © 2023. All rights reserved.